Top   Search   Create new records   

edit record: /cycling_products/product/https~col~~sl~~sl~blacksnow.dk~sl~products~sl~gopro-compact-case

Record holding key data for a product.   Thursday 29th of August 2019 ( 2019-08-29 21:04:19 )   Main site link: https://velomio.com/

Images  Prices


Validation

This will update whenever the form changes to show validation errors if there are any.

{ "index": "cycling_products", "index_core": "products", "type": "product", "type_core": "product", "shop_id": "blacksnow.dk", "item_url": "https://blacksnow.dk/products/gopro-compact-case", "item_family": "cycling_misc", "item_type": "item_misc", "item_group": "misc_group", "item_subgroup_typename": "item_misc_group", "item_subtype_typename": "item_misc_type", "collapse_name": "Compact Case", "collapse_id": "compact-case", "same_item_id": "compact-case__item_misc", "crawl_time": "2019-08-29 21:04:19", "record_timestamp": 1567112659, "item_title": "GoPro Compact Case", "product_link_title": "GoPro Compact Case", "item_price": 219, "currency_code": "dkk", "item_price_eur": 29.329833395831162, "country_code": "dk", "language_code": "da", "language_code_used": "da", "colors": "Default Title - DKK 219,00", "description_html": "<P> Denna lätta väskan gör det lätt att packa din GoPro utrustning till en dag på farten. Det finns plats till din kamera, stativ och tillbehör, men den är fortfarande liten nog för att slänga i väskan. </P> <P> Den är vattentät och den flexibla avdelaren gör det lätt för dig att dela upp väskan optimalt. </P> <P> </P>", "description_text": "Denna lätta väskan gör det lätt att packa din GoPro utrustning till en dag på farten. Det finns plats till din kamera, stativ och tillbehör, men den är fortfarande liten nog för att slänga i väskan. Den är vattentät och den flexibla avdelaren gör det lätt för dig att dela upp väskan optimalt.", "breadcrumbs": "<UL><LI>Forside </LI> <LI>GoPro Compact Case </LI> </UL>", "breadcrumbs_text": "Forside GoPro Compact Case", "classify_weights_html": "<pre>{\n \"scores\": {\n \"frame_material\": [],\n \"fork_material\": [],\n \"groupset_brand_name\": [],\n \"front_groupset_brand_name\": [],\n \"front_groupset_name\": [],\n \"groupset_name\": [],\n \"wheel_size\": [],\n \"ce_certificate\": [],\n \"sex\": {\n \"m\": 8\n },\n \"ebike\": [],\n \"kidsproduct\": [],\n \"primary_color\": [],\n \"nutrition_taste_type\": [],\n \"invalid\": [],\n \"item_type\": {\n \"camera_component\": 8\n },\n \"brand_name\": {\n \"gopro\": 13\n }\n },\n \"full_info\": {\n \"frame_material\": {\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"\"\n },\n \"groupset_name\": {\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"\"\n },\n \"wheel_size\": {\n \"item_title_wheel_size\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\"\n },\n \"ce_certificate\": {\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"\"\n },\n \"sex\": {\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"men (m:8)\"\n },\n \"ebike\": {\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"\"\n },\n \"kidsproduct\": {\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"\"\n },\n \"primary_color\": {\n \"colors\": \"\",\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"\"\n },\n \"nutrition_taste_type\": {\n \"item_title\": \"\"\n },\n \"invalid\": {\n \"item_invalid\": \"\"\n },\n \"item_type\": {\n \"item_title\": \"\",\n \"breadcrumbs_text\": \"\",\n \"description_text\": \"kamera (camera_component:8)\"\n },\n \"brand_name\": {\n \"item_title\": \"gopro (gopro:6)\",\n \"breadcrumbs_text\": \"gopro (gopro:4)\",\n \"description_text\": \"gopro (gopro:3)\"\n }\n },\n \"detection_failed\": [\n \"frame_material\",\n \"fork_material\",\n \"groupset_brand_name\",\n \"front_groupset_brand_name\",\n \"front_groupset_name\",\n \"groupset_name\",\n \"wheel_size\",\n \"ce_certificate\",\n \"sex\",\n \"ebike\",\n \"kidsproduct\",\n \"primary_color\",\n \"nutrition_taste_type\",\n \"invalid\",\n \"item_type\",\n \"brand_name\"\n ]\n}</pre>", "item_invalid": "På fjernlager", "invalid": "y", "data_sha256": "78a75f26fd33b51ec722ee19583e316864360f1ee6da6fb45232643b8fcd616f", "sex": "m", "ce_certificate": "n", "product_type": "misc", "ebike": "n", "electronic_gear": "n", "kidsproduct": "n", "id": "https~col~~sl~~sl~blacksnow.dk~sl~products~sl~gopro-compact-case", "prices_count": 1, "shops_count": 1, "savings_in_int_pct": 0, "product_price_state": 8, "classification_text": "", "brand_name": "", "bike_type": "", "clothes_type": "", "component_type": "", "frame_material": "", "fork_material": "", "groupset_brand_name": "", "front_groupset_brand_name": "", "front_groupset_name": "", "groupset_name": "", "groupset_id": "", "wheel_size": "", "primary_color": "", "nutrition_taste_type": "", "detect_as_bike_fields_count": 0, "brand_id": "", "item_subgroup": "", "item_subtype": "" }